Onze vereniging RSO is opgericht op 19 november 1984 en is samen met de volleybalafdeling een omnivereniging. 

 

R staat voor recreatie

S staat voor sport

O staat voor Oudega

 

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, afgekort de KNGU.

Deze bond bestaat uit verschillende districten. District Noord bestaat bijvoorbeeld uit de provincies Friesland, Groningen en Drente.

Regio Friesland is nog eens opgesplitst in 4 rayons. RSO hoort bij rayon Zuid-Oost.